4. des, 2015

En verden full av krig.

Jeg ser av Nyheter i Aviser og på tv at det er store demonstrasjoner mot Forurensing av Jorda vår og det er jeg for så vidt enig i. En skal og bør protestere mot ting som ikke er som det skal være. Men jeg tror jorda vår overlever forurensing lenger enn den over lever krig. For 50 år siden prøvde hippi bevegelsen og protestere mot krig med "make love not war" og det har jo virket til en hvis grad, i Europa i allefall. Nå ser det i midlertid ut til at aggresjonen mellom Øst ogVest og mellom Syd og Nord bare blir værre og værre. Har det ikke slått noen at vi er på randen av en Verdenskrig er nærmere enn at jorden kolapser. Jordens forurensing kan vi gjøre noe med men det er visst knapt noen som reagerer på at det er flere millioner flyktninger på vandring bare i Europa.